Europe, a Patient Association

is a pan-European, non-partisan, cross-political advocacy and expert initiative.

The aim of the Europe, a Patient Association is to support a solidarity-based response of European countries to the current health, economic and humanitarian crisis, and to shape a socially and environmentally sustainable reconstruction of our continent.

How to stop the crisis

Europe after the crisis

Latest articles
World Religious Leaders Travel in Emergency Just Peace Mission to Pray in Kyiv

World Religious Leaders Travel in Emergency Just Peace Mission to Pray in Kyiv

This May, religious leaders from around the world have answered Klitschko’s plea. More than a dozen leaders and people of faith from the major world religions will arrive in Kyiv on Tuesday, 24 May to engage in prayer, pastoral accompaniment, and distribution of humanitarian aid, as well as key encounters with peacebuilders, religious leaders, and political leaders.

read more
Raport Nowa Solidarność

Raport Nowa Solidarność

Państwo polskie musi zmierzyć się z największym wyzwaniem w historii III RP, wykraczającym daleko ponad to, które przyniosła z sobą pandemia COVID-19. Choć nie bierzemy bezpośrednio udziału w wojnie w Ukrainie, będziemy przez długi czas ponosić jej konsekwencje, niezależnie od tego, jak szybko się ona zakończy. Skala tych konsekwencji jest wciąż trudna do wyobrażenia. Nie ma właściwie dziedziny życia politycznego, gospodarczego i społecznego, której nie dotknęłyby skutki rosyjskiej agresji na Ukrainę.

read more