APPEAL TO THE EUROPEAN COMMISSIOn

for approval of state aid for the Act of August 17, 2023
on social protection for workers in the electricity and lignite mining sectors

We appeal to the European Commission for fair pensions and severance pay for miners!

Together with ten other non-governmental organizations, we address the EU Commissioners regarding the provision of public assistance for the law aimed at supporting workers in the electro-energy sector and brown coal mining industry in Poland.

 

Apelujemy do Komisji Europejskiej o godne emerytury i odprawy dla górników!

Wraz z dziesięcioma innymi organizacjami pozarządowymi wracamy się do Komisarzy UE w sprawie udzielenie pomocy publicznej dla ustawy mającej na celu wsparcie pracowników sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego w Polsce.

 

These organizations have endorsed the appeal / Apel podpisały następujące organizacje:

1. Alliance of Associations Polish Green Network [Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć] Joanna Furmaga
CEO
2. CEE Bankwatch Network Miłosława Stępień
Just Transition Campaign Coordinator for CEE
3. Ecological Association EKO-UNIA [Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA] Radosław Gawlik
President of Association
4. Europe, a Patient Association [Stowarzyszenie Pacjent Europa] Mateusz Piotrowski
President of Association
5. Foundation “Development YES – Open Pit Mines NO” [Fundacja “Rozwój TAK – Odkrywki NIE”] Tomasz Waśniewski
CEO
6. Green Future Institute Foundation [Fundacja Instytut Zielonej Przyszłości] Agata Kuźmińska
CEO
7. Greenpeace Poland [Greenpeace Polska] Krzysztof Cibor
Campaign Unit Head
8. Instrat Foundation [Fundacja Instrat] Michał Hetmański
CEO
9. Polish Ecological Club Mazovia District [Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki] Urszula Stefanowicz
10. The EAST Initiative [Inicjatywa WSCHÓD] Wiktoria Jędroszkowiak
Co-founder
11. WWF Poland [Fundacja WWF Polska] Mirosław Proppé
CEO