Apel do minister zdrowia

w sprawie zakażeń covid w Polsce

Warszawa, 18 stycznia 2024

Szanowna Pani Minister,

W związku z objęciem przez Panią niezwykle wymagającego ministerstwa, które ma kapitalne znaczenie dla naszego społeczeństwa i kraju, zwracamy się do Pani z apelem, już na początku Pani zadań na tym stanowisku.

Obecnie trwa fala zarażeń na COVID-19: eksperci wskazują, że realna liczba dziennych zakażeń może dochodzić nawet do stu tysięcy. Problem ten dotyczy także wielu innych chorób zakaźnych. Do wielu zakażeń dochodzi w miejscach, które powinny być pod tym względem najbezpieczniejsze – w szpitalach i placówkach medycznych.

Wiemy, że czeka Panią teraz poważne wyzwanie, jakim jest reforma ochrony zdrowia w naszym kraju, by skierować ją na nowe, dobre tory oraz zakończyć wewnętrzne spory i niegospodarność, bardzo osłabiające właściwe działanie w kwestii zdrowia publicznego. Chcemy w związku z tym przedstawić kilka propozycji – postulatów do wprowadzenia od razu po objęciu ministerstwa, które ograniczą niekontrolowaną emisję wirusa powodującego COVID-19 i innych zakaźnych wirusów osłabiających lub wręcz zabijających polskie społeczeństwo.

1. Wprowadzenie ograniczeń i specjalnych zasad sanitarnych w szpitalach, placówkach medycznych i aptekach. Stałe zobowiązanie dla pacjentów i personelu w newralgicznych obszarach zdrowia związanych z zakażeniem do zachowywania zasady: DDM (dezynfekcja, dystans, maseczki)

2. Działania promujące używanie masek FFP3 i FFP2 – akcje informacyjne i edukacyjne, używanie tego typu masek w miejscach gdzie byłyby one obowiązkowe

3. Dostęp do samokontroli za pomocą testowania – wprowadzenie wysokiej refundacji na testy na obecność COVID-19 oraz testy poszerzone o grypę i RSV.

Liczba zakażeń, zgonów, a także fakt, jak wiele ognisk choroby znajduje się właśnie w szpitalach, wymagają natychmiastowych działań. Wierzymy, że pod Pani kierownictwem Ministerstwo Zdrowia wyznaczy sobie dobre priorytety, oparte na naukowych podstawach i tym samym nie pozwoli na rozprzestrzenianie się COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych.

Istnieje realna możliwość szybkiej poprawy w obszarze, który jest nie tylko obciążeniem dla systemu ochrony zdrowia nie tylko teraz, ale także w dłuższej perspektywie, ze względu na ciężkie powikłania u pacjentów pogłębiające niewydolność systemu ochrony zdrowia.

Podpisano: 

  • Stowarzyszenie Pacjent Europa
  • prof. Yaneer Bar-Yam, Founding President, New England Complex Systems Institute, co-Founder World Health Network
  • dr Rafał Halik
  • dr Marcin Kędzierski
  • dr Stanisław Maksymowicz, UMW w Olsztynie
  • dr Rafał Milan
  • Vicky van der Togt, Research-Aid Networks
  • Fundacja Bezpieczna Polska dla Wszystkich