Europe, a Patient Association

is a pan-European, non-partisan, cross-political advocacy and expert initiative.

Europe is engulfed by problems caused by disregard of the powerless by the powerful.
Europe, a Patient is the voice of the less powerful against greed and short-term interests which harm societies and environment.
We are a voice on ending pandemics, ensuring just climate transition, as well as ensuring European solidarity.

Happening now

How to stop the crisis

Europe after the crisis

Latest articles
Raport Nowa Solidarność

Raport Nowa Solidarność

Państwo polskie musi zmierzyć się z największym wyzwaniem w historii III RP, wykraczającym daleko ponad to, które przyniosła z sobą pandemia COVID-19. Choć nie bierzemy bezpośrednio udziału w wojnie w Ukrainie, będziemy przez długi czas ponosić jej konsekwencje, niezależnie od tego, jak szybko się ona zakończy. Skala tych konsekwencji jest wciąż trudna do wyobrażenia. Nie ma właściwie dziedziny życia politycznego, gospodarczego i społecznego, której nie dotknęłyby skutki rosyjskiej agresji na Ukrainę.

read more
Kyiv needs emissaries of peace

Kyiv needs emissaries of peace

We ask religious leaders to go to Kyiv as the emissaries of peace  – the good news which Ukrainians are desperate to hear today. We believe that presence of religious leaders and prayers in the squares of the city can prevent its bombing and further escalation of war. 

read more