Europe, a Patient Association

is a pan-European, non-partisan, cross-political advocacy and expert initiative.

The aim of the Europe, a Patient Association is to support a solidarity-based response of European countries to the current health, economic and humanitarian crisis, and to shape a socially and environmentally sustainable reconstruction of our continent.

Happening now

How to stop the crisis

Europe after the crisis

Latest articles
Raport Nowa Solidarność

Raport Nowa Solidarność

Państwo polskie musi zmierzyć się z największym wyzwaniem w historii III RP, wykraczającym daleko ponad to, które przyniosła z sobą pandemia COVID-19. Choć nie bierzemy bezpośrednio udziału w wojnie w Ukrainie, będziemy przez długi czas ponosić jej konsekwencje, niezależnie od tego, jak szybko się ona zakończy. Skala tych konsekwencji jest wciąż trudna do wyobrażenia. Nie ma właściwie dziedziny życia politycznego, gospodarczego i społecznego, której nie dotknęłyby skutki rosyjskiej agresji na Ukrainę.

read more
Kyiv needs emissaries of peace

Kyiv needs emissaries of peace

We ask religious leaders to go to Kyiv as the emissaries of peace  – the good news which Ukrainians are desperate to hear today. We believe that presence of religious leaders and prayers in the squares of the city can prevent its bombing and further escalation of war. 

read more