Europe needs

healing. 

Europe needs

stability. 

Europe needs

communities working together. 

Europe, a Patient Association is a pan-European, non-partisan, cross-political advocacy and expert initiative.

Europe is engulfed by problems caused by disregard of the powerless by the powerful.

Europe, a Patient is the voice of the less powerful against greed and short-term interests which harm societies and environment. We are the voice on ending pandemics, ensuring just climate transition and strengthening European solidarity

Latest articles
Cooperative Transition of Polish and Bulgarian coal regions

Cooperative Transition of Polish and Bulgarian coal regions

The project will be implemented with the support of key stakeholders in the Polish and Bulgarian coal regions aiming for the transition to a zero-emission economy and they will be involved in the development of region-specific employment strategies.

The Small European Reset

The Small European Reset

Europe needs to stick to its values.
But to stay on course it also needs protect those who are threatened by energy poverty.

Raport Nowa Solidarność

Raport Nowa Solidarność

Państwo polskie musi zmierzyć się z największym wyzwaniem w historii III RP, wykraczającym daleko ponad to, które przyniosła z sobą pandemia COVID-19. Choć nie bierzemy bezpośrednio udziału w wojnie w Ukrainie, będziemy przez długi czas ponosić jej konsekwencje, niezależnie od tego, jak szybko się ona zakończy. Skala tych konsekwencji jest wciąż trudna do wyobrażenia. Nie ma właściwie dziedziny życia politycznego, gospodarczego i społecznego, której nie dotknęłyby skutki rosyjskiej agresji na Ukrainę.