ENERGY transition

Our recommendations  for governments, institutions and communities

Cooperative Transition of Polish and Bulgarian coal regions

Cooperative Transition of Polish and Bulgarian coal regions

The project will be implemented with the support of key stakeholders in the Polish and Bulgarian coal regions aiming for the transition to a zero-emission economy and they will be involved in the development of region-specific employment strategies.

Raport Nowa Solidarność

Raport Nowa Solidarność

Państwo polskie musi zmierzyć się z największym wyzwaniem w historii III RP, wykraczającym daleko ponad to, które przyniosła z sobą pandemia COVID-19. Choć nie bierzemy bezpośrednio udziału w wojnie w Ukrainie, będziemy przez długi czas ponosić jej konsekwencje, niezależnie od tego, jak szybko się ona zakończy. Skala tych konsekwencji jest wciąż trudna do wyobrażenia. Nie ma właściwie dziedziny życia politycznego, gospodarczego i społecznego, której nie dotknęłyby skutki rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Jaką Polskę chcemy odbudować

Jaką Polskę chcemy odbudować

Jaką Poskę chcemy odbudować za europejskie pieniądze? Spring 2020Do: Minister Funduszy i polityki Regionalnej Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak Wicepremier Minister Rozwoju Jadwigi Emilewicz Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Marleny MalągApel o...