Raport

Inicjatywa Nowa Solidarność

Marzec 2022

Kontakt:
1) polityka gospodarcza:
Michał Możdżeń 693 460 972
2) zarządzanie kryzysowe i instytucje:
Jan Zygmuntowski 515 187 905
3) zdrowie:
Maria Libura 509 438 659
4) edukacja:
Marcin Kędzierski 696 761 324
5) gospodarka komunalna:
Bartosz Piłat 510 022 053
6) mieszkania:
Joanna Erbel 501 754 488

Państwo polskie musi zmierzyć się z największym wyzwaniem w historii III RP.

Państwo polskie musi zmierzyć się z największym wyzwaniem w historii III RP, wykraczającym daleko ponad to, które przyniosła z sobą pandemia COVID-19. Choć nie bierzemy bezpośrednio udziału w wojnie w Ukrainie, będziemy przez długi czas ponosić jej konsekwencje, niezależnie od tego, jak szybko się ona zakończy. Skala tych konsekwencji jest wciąż trudna do wyobrażenia. Nie ma właściwie dziedziny życia politycznego, gospodarczego i społecznego, której nie dotknęłyby skutki rosyjskiej agresji na Ukrainę. Co więcej, dopiero co wychodzimy, i to mocno poobijani, z kryzysu pandemicznego.

Dlatego nie miejmy złudzeń – przed nami bardzo ciężki czas. Nie mamy wielkiego wpływu ani na przebieg działań wojennych, ani tym samym na liczbę osób, które zdecydują się na ucieczkę do Polski (poza budowaniem/wzmacnianiem systemu recepcyjnego w zachodniej Ukrainie). Przyjęcie kilku milionów uchodźców, a szczególnie uchodźczyń (bo większość z nich to właśnie kobiety) z pewnością będzie wiązało się z wieloma wyzwaniami oraz kosztami, które potrafimy zminimalizować jedynie wówczas, gdy jeden z największych kryzysów humanitarnych w Europie od czasów wojny na Bałkanach (jeśli nie od II wojny światowej) będzie przez nas mądrze zarządzany. Nie ulega bowiem wątpliwości, że czynnikiem decydującym o tym, jak długofalowo wyjdziemy z tego kryzysu, będzie sprawność naszego państwa.

 

Niniejszy raport został przygotowany przez niezależny zespół ekspertów, współpracujących ze sobą
w nieformalny sposób od czasu pandemii COVID-19. Reprezentujemy głównie trzy środowiska
(w kolejności alfabetycznej): Centrum Polityk Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
(wydawca raportu), Polską Sieć Ekonomii i Stowarzyszenie „Pacjent Europa”. W ramach prac nad
strategią polityki wobec kryzysu uchodźczego zaprosiliśmy jednak do naszych prac innych
zaprzyjaźnionych ekspertów z różnych instytucji reprezentujących, co warte podkreślenia, bardzo
szerokie spektrum poglądów politycznych, społecznych i gospodarczych.
Mamy nadzieję, że to opracowanie, przygotowane w ramach oddolnej, społecznej inicjatywy,
zainteresuje nie tylko opinię publiczną, ale także decydentów politycznych. Jednocześnie nie chcemy
chować się za zasłoną akademicką i ograniczać się wyłącznie do wygodnego sygnalizowania wyzwań
czy proponowania różnych instrumentów polityki publicznej. Jako członkowie Zespołu jesteśmy
gotowi wziąć odpowiedzialność za wsparcie władz krajowych i samorządowych w opracowywaniu
konkretnych, szczegółowych rozwiązań.

Oddajemy w Państwa ręce nowy raport: „Inicjatywa Nowa Solidarność” który powstał przy współpracy z następującymi organizacjami: Centrum Polityk Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w KrakowieStowarzyszenie Pacjent Europa (Europe, a Patient) i Polska Sieć Ekonomii.