Jaką Poskę chcemy odbudować

za europejskie pieniądze?

Spring 2020

Do:

Minister Funduszy i polityki Regionalnej Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak

Wicepremier Minister Rozwoju Jadwigi Emilewicz

Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Marleny Maląg

Apel o transparentny i solidarny Krajowy Plan Odbudowy

Rozpoczęcie prac nad Krajowym Planem Odbudowy to dobra wiadomość.Plan daje szansę na budowę silnej, przygotowanej na globalne wyzwania Polski. Jednocześnie musimy wyraźnie powiedzieć: Polski nie stać na zmarnowanie europejskich funduszy.

Nie stać nas przegapienie okazji na prawdziwą modernizację, solidarną transformację i wzmocnienie społecznej odporności. Oznacza to, że projekty dofinansowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy muszą wspierać strategicznie inwestycje, które rzeczywiście przyczynią się modernizacji naszej gospodarki zwiększając jej konkurencyjność w obliczu wyzwań zielonej transformacji, a także w istotny sposób wzmocnią kluczowe dla społecznej odporności obszary: zdrowie, edukację, inne usługi publiczne, wreszcie – stabilny rynek pracy.