Manifest Obrony Hybrydowej

Poparty przez Stowarzyszenie Pacjent Europa

Nasze społeczeństwo nie może być wyłącznie sumą egoizmów i partykularyzmów. Wojna w Ukrainie zastała Polskę kartonową. Chcemy, żeby zostawiła ją murowaną – odporną na zagrożenia militarne, zdrowotne, gospodarcze i klimatyczne. Czasu jest bardzo mało. Nie możemy go przespać.

[…]

Pandemia pokazała, że Polska nie jest gotowa na systemowe zagrożenia. W czasie pandemii śmiertelność w kraju była aż 2,5 razy wyższa od średniej dla krajów OECD. To efekt lat zaniedbań, głodzenia usług publicznych i braku myślenia strategicznego. W obliczu wojny na wschodzie nie możemy więcej pozwolić sobie na takie błędy. Polska będzie bezpieczna tylko wtedy, gdy obywatele będą mogli się oprzeć na silnych instytucjach państwowych zarówno centralnych, jak i samorządowych. Dzisiaj Polska na administrację publiczną wydaje niemal najmniej ze wszystkich krajów Unii Europejskiej. Trzeba zająć się pracą u podstaw i myśleniem na więcej niż jedne wybory do przodu.

Odpowiedzią na agresję Putina i kryzys uchodźczy powinna być budowa sprawnych, dofinansowanych i dostępnych usług publicznych. Są one oparciem w kryzysach, dzięki czemu wojsko nie musi łatać niedoborów kadrowych (np. w szpitalach), lecz może się skupić na swoich zadaniach. Równość i solidarność budują spójność społeczną, przez co jesteśmy bardziej odporni na dezinformację i prowokacje. Słabe, zawodne państwo, które zostawia obywateli za burtą, jest wielkim zagrożeniem dla narodowego bezpieczeństwa. Silne, odporne i solidarne państwo opiekuńcze jest najlepszą strategią obrony hybrydowej.

[…]

Dofinansowane instytucje, wyższa płaca minimalna, prawo pracy, które jest nie tylko zbiorem zaleceń, publiczna i stojąca na wysokim poziomie edukacja i ochrona zdrowia to nie jedynie dobra publiczne – to dziś podstawowe elementy bezpieczeństwa i obronności. Model indywidualnego radzenia sobie z problemami musimy zastąpić kolektywnym wysiłkiem na rzecz zbudowania wspólnoty obywatelskiej.

Nasze społeczeństwo nie może być wyłącznie sumą egoizmów i partykularyzmów. Wojna w Ukrainie zastała Polskę kartonową. Chcemy, żeby zostawiła ją murowaną – odporną na zagrożenia militarne, zdrowotne, gospodarcze i klimatyczne. Czasu jest bardzo mało. Nie możemy go przespać. 

Manifest podpisali:

 • Joanna Erbel, założycielka Fundacji Blisko
 • dr Maciej Grodzicki, Uniwersytet Jagielloński, Polska Sieć Ekonomii
 • dr Weronika Grzebalska, socjolożka obronności
 • Magdalena Góralska, antropolożka
 • Szymon Kacprzak, Młodzieżowy Strajk Klimatyczny
 • Piotr Kaszczyszyn, publicysta, eseista
 • dr hab. inż. Zbigniew M. Karaczun, prof. SGGW, ekspert Koalicji Klimatycznej
 • dr Marcin Kędzierski, Centrum Polityk Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
 • dr hab. Rafał Matyja, prof. UEK, politolog
 • Krzysztof Mroczkowski, Stowarzyszenie Pacjent Europa, pismo “Nowy Obywatel”
 • Urszula Niziołek-Janiak, Instytut Działań Samorządowych
 • Jarosław Ogrodowski, Instytut Działań Samorządowych
 • dr Piotr Ostrowski, wiceprzewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych
 • Nadia Oleszczuk, Konfederacja Pracy Młodych, Strajk Kobiet
 • Jarema Piekutowski
 • Marcin Piotrowski, prezes Stowarzyszenia Kultury Pogranicza Folkowisko, odpowiedzialnego za organizację pomocy dla uchodźców z Ukrainy w punktach granicznych w Budomierzu, Hrebennem i Medyce
 • dr Mateusz Piotrowski, prezes Stowarzyszenia Pacjent Europa / Europe a Patient Association
 • Krzysztof Ruciński, specjalista ds. zarządzania w sektorze publicznym
 • Zofia Sobczak, Energia Miast, Wolne Miasto Warszawa
 • Jan Śpiewak, Energia Miast, Wolne Miasto Warszawa
 • Aleksander Temkin, Stowarzyszenie Pacjent Europa
 • Marcin Wroński, ekonomista, Szkoła Główna Handlowa
 • Jan J. Zygmuntowski, Polska Sieć Ekonomii
 • Urszula Łobodzińska, Wiceprzewodnicząca KNSZZ “Ad Rem”