żeby w rolnictwie zostało choć trochę humanizmu 

Rozmowa Mateusza Piotrowskiego z Wiesławem Grynem

Wywiad, “Więź”, 22 kwietnia 2024

Druga z cyklu debat przedwyborczych “Ziemia obiecana czy ziemia niczyja?” odbyła w w Domu Śląskim w Katowicach.

CONTACT:

Mateusz Piotrowski
mateusz.piotrowski@europeapatient.com

Tereny pogórnicze są odzyskiwane przez przyrodę, czyli mówiąc wprost, zarastają. (…) Grunty mają też duże zalety, bo są położone przy liniach kolejowych i są blisko sieci ciepłowniczych. Ponadto są atrakcyjne, bo często znajdują się w centrum miast.

Piotr Masłowski

Senator RP, były wiceprezydent Rybnika

Jeżeli powstaje np. inwestycja w OZE, która zapewnia dobre miejsca pracy, płaci podatki na miejscu i być może dostarcza energię, to ważne, aby te pieniądze nie wyciekały na zewnątrz. Mogą tam powstać mikrokawalerki. Ale czy to jest najlepszy zwrot z tych terenów dla samorządów? Połowa mieszkań na rynku wtórnym kupowana jest w celach inwestycyjnych. Nie będą tam mieszkać mieszkańcy.

Mateusz Piotrowski

Prezes Stowarzyszenia Pacjent Europa

W październiku 2023, również na terenie Śląska, zorganizowaliśmy wraz z Polską Zieloną Siecią debatę na szczeblu parlamentarnym. Wówczas głównym tematem rozmów były zmiany prawne mające na celu lepsze i bardziej efektywne wykorzystanie opuszczonych terenów górniczych [czytaj więcej].

Tym razem skupiliśmy się na szczeblu samorządowym, a uczestnicy i uczestniczka przechodzili do konkretnych zagadnień.

W debacie wzięli udział:

  • Michał Pierończyk, prezydent Rudy Śląskiej
  • Michał Bieda, wiceprezydent Bytomia
  • Piotr Masłowski, senator RP, były wiceprezydent Rybnika
  • Ewa Surowiec, działaczka partii Razem
  • Kamil Żbikowski, kandydat na prezydenta Zabrza

Zapytaliśmy o to, co chcą zrobić z terenami prokopalnianymi. Czy tereny te będą leżeć odłogiem? Czy zostaną zrenaturyzowane tak, by mieszkańcy mieli więcej oddechu i zieleni? Czy zostaną użyte pod inwestycje? A jeśli tak – jakie? Czy powstaną tam niepłacące miejscowych podatków i zwolnienie z przestrzegania wielu standardów i praw pracowniczych  Specjalne Strefy Ekonomiczne – czy może inwestycje tworzące jakościowe – w tym także spółdzielcze – miejsca pracy? Czy inwestycje mieszkaniowe przejmą deweloperzy pod spekulację i “mikrokawalerki”? Czy ze wsparciem państwa powstaną tam mieszkania dla mieszkańców  wybudowane przez samorząd?

Podczas debaty istotnymi spostrzeżeniami dzielili się także eksperci i ekspertki, zwracając uwagę na różne aspekty terenów pogórniczych, od kwestii gospodarczych po społeczne. Byli to między innymi:

  • Andrzej Chmiela, dyrektor ds. Innowacji Technologicznych, Spółka Restrukturyzacji Kopalń
  • Andrzej Chwiluk, przewodniczący ZG Makoszowy
  • Mateusz Piotrowski, prezes Stowarzyszenia Pacjent Europa
  • Natalia Wrocławska, prezeska Stowarzyszenia BoMiasto

Debata była okazją do pogłębionej dyskusji na temat przyszłości terenów pogórniczych, a udział wielu ekspertów i przedstawicieli władz lokalnych pozwolił na wszechstronne omówienie problematyki oraz poszukiwanie konstruktywnych rozwiązań.

Zapraszamy do wysłuchania całości.