For ukraine

IHF Initiative

For more information please contact:
Marek Chochowski
ihf.ukraine@gmail.com
Twitter: @IHF_Ukraine
Facebook: Europe, a Patient

To all free People and free Nations, we are opening an initiative to establish an International Humanitarian Fund for Ukraine.

The need to respond to the effects of the humanitarian crisis is not a matter of political consensus and cannot be seen in the terms of win or lose. There can be no abstention from providing humanitarian response.

Are you voting for?

We encourage you to sign the petition.

Wersja polska
Więcej informacji:
Marek Chochowski
ihf.ukraine@gmail.com
Twitter: @IHF_Ukraine
Facebook: Europe, a Patient

Do wszystkich wolnych ludzi i wolnych narodów, otwieramy inicjatywę na rzecz utworzenia Międzynarodowego Funduszu Pomocy Humanitarnej dla Ukrainy.

Konieczność przeciwdziałania skutkom kryzysu humanitarnego nie jest objęta kwestią konsensusu politycznego i nie może być postrzegana w kategoriach zwycięstwa lub porażki. Nie można wstrzymać się od głosu w sprawie pomocy humanitarnej.

Głosujesz za?

Zapraszamy do podpisania petycji.

Українська версія
ihf.ukraine@gmail.com
Twitter: @IHF_Ukraine
Facebook: Europe, a Patient

До усіх вільних людей і вільних народів, які зростали і побудовані на основі положень Статуту Організації Об’єднаних Націй, що має захищати майбутні покоління від трагедії війни, яка завдала людству невимовних страждань

необхідність протидії наслідкам гуманітарної кризи не входить у питання політичного консенсусу і не може сприйматися у категоріях перемоги чи поразки. Не можна утримуватися у питаннях гуманітарної допомоги.