Organisers

Healing Patient Europe

Casina Pio IV, Vatican City, 7-8 October 2021

The Pontifical Academy of Social Sciences

The Pontifical Academy of Social Sciences was established by the Supreme Pontiff John Paul II (1 January 1994) with the aim of promoting the study and progress of the social sciences, primarily economics, sociology, law and political science, thus offering the Church those elements which she can use in the development of her social doctrine, and reflecting on the application of that doctrine in contemporary society.

Each of the Academy’s meetings begins with a report on the Church’s social teachings relative to the topic in question. The Academy investigates points where further elaboration of these teachings seems advisable and provides a constructive evaluation of the teachings in the light of the social sciences.

To achieve its aims the Academy organizes conferences and workshops on specific themes, promotes scientific surveys and research, helps institutions and private individuals to execute them, publishes the results of its own consultations and issues publications of a scientific nature.

_

Europe, a Patient Association

Europe, a Patient Association is a pan-European, non-partisan, cross-political advocacy and expert initiative. The aim of Patient Europe is to support a solidarity-based response of European countries to the current health, economic and humanitarian crisis, and to shape a socially and environmentally sustainable reconstruction of our continent.

Europe, a Patient’s open letter addressed to the leaders of the EU was covered by the major EU and US media outlets, including El Pais, Le Soir, The New York Times and Washington Post.

Amongst the supporters of Europe, a Patient’s call for action, you can find:

Key economists: Jeffrey Sachs • Guy Standing • Ladislau Dowbor • Jayati Ghosh.

Prominent intellectuals: Slavoj Žižek • Philip Zimbardo • Axel Honneth • Olga Tokarczuk • Agnieszka Holland • Fernando Savater.

Religious representatives: economic advisors to the Pope, i.e. Stefano Zamagni, Luigino Bruni, sr Alessandra Smerilli • John Milbank • Sir Rowan Williams • Conference of European Rabbis • World Communion of Reformed Churches.

Politicians: Laszlo Andor • Reinhard Bütikofer • A. Kwaśniewski • R. Biedroń • Rocco Buttiglione • numerous MEPs from different political groups.

_

The Centre for the Thought of John Paul II

The Centre for the Thought of John Paul II is a self-governing cultural institution of the City of Warsaw, widely recognized for its implementation of large scale cultural and academic projects. It began its activity on 1 April 2006 with a mission to research, document and disseminate – in innovative ways – the teaching of John Paul II. The Centre cooperates with outstanding academics and leading universities as well as with NGOs and other institutions in Poland and abroad.

Polish version

Papieska Akademia Nauk Społecznych

Papieska Akademia Nauk Społecznych została powołana przez papieża Jana Pawła II na mocy motu proprio „Socialium Scientiarum” z 1 stycznia 1994 roku. Jej celem jest pogłębianie i rozwój społecznego nauczania Kościoła. Podejmuje refleksję nad głównymi problemami współczesności, m.in. nad zagadnieniami związanymi z pracą, demokracją, globalizacją, wolnością religijną czy handlem ludźmi i współczesnym niewolnictwem. Akademia liczy od 20 do 40 członków: profesorów nauk społecznych, ekonomicznych, politycznych i prawnych z całego świata. Prezesem Akademii jest światowej sławy ekonomista prof. Stefano Zamagni.

_

Stowarzyszenie Pacjent Europa

Stowarzyszenie Pacjent Europa jest paneuropejską, niepartyjną, ponadpolityczną inicjatywą rzeczniczą i  ekspercką. Celem Pacjenta Europa jest wspieranie solidarnej odpowiedzi państw europejskich na obecny kryzys zdrowotny, ekonomiczny i humanitarny, a także kształtowanie zrównoważonej społecznie i ekologicznie odbudowy naszego kontynentu. Postulatom Pacjenta Europa udzielili poparcia europejscy i światowi liderzy świata nauki, kultury i polityki reprezentujący różne środowiska ideowe, m.in.: ekonomiczni doradcy papieża Franciszka Jeffrey Sachs, Philip Zimbardo, Slavoj Żiżek, Andrzej Nowak Olga Tokarczuk, Tomasz Terlikowski, Aleksander Kwaśniewski, Rocco Buttiglione, László Andor, Reinhard Buttikofer, a także organizacje: Konferencja Rabinów Europy, World Communion of Churches czy Kongres Kobiet. Więcej informacji na stronie Europe a Patient.

_

Centrum Myśli Jana Pawła II

Centrum Myśli Jana Pawła II to warszawska instytucja kultury, która w intelektualnym i duchowym dorobku Karola Wojtyły poszukuje odpowiedzi na najważniejsze pytania i wyzwania współczesnego świata. Jest aktywne w obszarze kultury, edukacji oraz budowania społecznie zaangażowanego społeczeństwa. Centrum to miejsce spotkań i dialogu, w którym kreujemy przestrzeń współpracy ze środowiskiem naukowym i artystycznym ponad podziałami kulturowymi i ideologicznymi.